Project information

Kooperativní výuka lexikologie (KVL)

Project Identification
MUNI/FR/0980/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Inovativní záměr spočívá zejm. ve vytvoření nové metodiky výuky lexikologie ČJ (CJp021) pro vyučující (cíl primární), a navíc studijního materiálu (tištěného i elektronického) pro studenty (cíl sekundární). Výuka se zakládá na aktivitě studentů. Ti na začátku lekce obdrží materiály s úkoly, díky nimž sami zodpoví lex. otázky a zároveň promyslí aktuální problémy a výzvy souč. lexikologie i s jejich vazbou na žáky ZŠ. Nová podoba semináře povede studenty k praktickému uchopení znalostí z lex.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info