Informace o projektu
Kooperativní výuka lexikologie (KVL)

Kód projektu
MUNI/FR/0980/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Inovativní záměr spočívá zejm. ve vytvoření nové metodiky výuky lexikologie ČJ (CJp021) pro vyučující (cíl primární), a navíc studijního materiálu (tištěného i elektronického) pro studenty (cíl sekundární). Výuka se zakládá na aktivitě studentů. Ti na začátku lekce obdrží materiály s úkoly, díky nimž sami zodpoví lex. otázky a zároveň promyslí aktuální problémy a výzvy souč. lexikologie i s jejich vazbou na žáky ZŠ. Nová podoba semináře povede studenty k praktickému uchopení znalostí z lex.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info