Project information
Praktické využití velkých dat pro inteligentní rozhodovací systém výrobního toku

Investor logo
Project Identification
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019723
Project Period
1/2020 - 4/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
dataPartner s.r.o.
DTO CZ, s.r.o.

Navrhovaný projekt navazuje na předchozí projekt „Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby“, který synergicky rozšíří o nové možnosti. Navrhovaný projekt je zaměřen na výzkum a implementaci systému analýzy a syntézy rozsáhlých objemů dat generovaných procesy výrobních podniků a jejich následné využití pro řízení procesů. Správně provedený sběr a vhodná transformace a zpracování velkého množství dat přinese lepší a spolehlivější orientaci v rozsáhlých strukturovaných i nestrukturovaných průmyslových datech a lepší znalost dějů v procesech. V oblasti výroby navrhovaný systém analýzy a syntézy dat odkrývá dříve nepoznané souvislosti a umožňuje vytvářet nové závěry o výrobních plánech. Navrhovaný systém analýzy a syntézy dat bude rovněž spolupracovat s již vybudovaným systémem pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby. Touto cestou se zredukuje variabilita vstupů pro hledání optimální skladby hodnotového toku a předem se zviditelní úzká místa ve výrobě. Uživatel tak získá rychleji relevantní informace pro efektivní řízení výroby.
Inovativnost navrhovaného projektu spočívá ve skutečnosti, že předchozí projekt rozšiřuje o zcela nové funkce a možnosti. Navrhovaný systém analýzy a syntézy rozsáhlých objemů dat umožní aplikovat automatickou identifikaci parametrů procesů a následně i optimální stabilizaci procesů v čase, výkonu i kvalitě. Současně se zlepší přesnost, transparentnost a předvídatelnost celého hodnotového toku. Automatizace přinese i zlepšení pracovního prostředí pro uživatele, protože jej zbaví některých operací spojených se zadáváním provozních dat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info