Project information

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend

Projekt se zaměří na meziuniverzitní spolupráci při technickém rozvoji elektronizace vybraných oblastí studijních správních agend VŠ.
Důležitou oblastí projektu je rozvoj elektronizace přijímacího řízení. Realizace se bude týkat elektronického podepisování a doručování s ohledem na zákon č. 500/2004 a č. 297/2016, s návazností na novou strukturu studia a akreditace, vyhodnocování přijetí ke studiu.
Projekt se dále zaměří na rozvoj elektronizace oběhu a doručování písemností, dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia a na oblasti kvality vzdělávání v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 a zákonem č. 297/2016. Půjde především o nahrazování dosavadního předávání listinných dokumentů elektronickými, zasíláním či předáváním prostřednictvím studijních a souvisejících informačních systémů. Současně bude nutné zajistit zákonné podmínky spisové služby dle zákona č. 499/2004 a integraci se spisovou službou, aby byla řešena spisová evidence v procesech VŠ tam, kde je to v souladu se zákonnou povinností závazné.
V oblasti elektronizace studijních správních agend zaměřených na kvalitu ve vzdělávání se rozvoj soustředí na procesy akreditačního řízení a internacionalizace (převážně v oblasti procesů týkajících se výjezdů a příjezdů nebo napojení na Erasmus without paper) prostřednictvím informačních systémů.
V návaznosti na předchozí cíle se projekt bude věnovat rozvoji elektronizace informací sdílených cílovými skupinami školy, elektronizace podpory lidských zdrojů (realizace elektronického školení, kariérních plánů a vzdělávání pracovníků, seznamování s předpisy, evidence a hodnocení pracovníků) a podpoře rozhodovacích procesů (pro potřeby vedení škol).
Rozvoj agend bude realizován moderními ICT tak, aby bylo podporováno použití na mobilních zařízeních.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info