Project information
Inovace výuky specializace Modelování a výpočty programu Matematika a Aplikovaná matematika (Inovace výuky MOD)

Project Identification
MUNI/FR/0977/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Náplň projektu spočívá v inovaci bakalářské a magisterské specializace Modelování a výpočty programu Matematika a Apl. matematika, konkrétně předmětů M6201 Nelineární dynamika a její aplikace a M9BCF Teorie bifurkací, chaos a fraktály. Výstupy z učení budou směřovány k praktické analýze modelů v předmětu M6201 a hlubšímu porozumění nelineárním jevům v novém předmětu M9BCF. Výstupem budou nové učební texty a worksheety v softwaru Maple k publikaci na Maplesoft Aplication Center.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info