Project information

Simultaneous gene transcription and translation

Project Identification
GJ20-16013Y
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

U prokaryot je nově přepsaná RNA okamžitě navázána na ribozomy a transkripce je tak přímo spřažena s translací. To je v přímém kontrastu s transkripcí a translací u eukaryot, kde jsou oba procesy odděleny jadernou membránou. Některé ds DNA viry se nicméně replikují v cytoplasmatických továrnách infikovaných eukaryotických buněk, což zvyšuje pravděpodobnost toho, že by transkripce u virů mohla být přímo spřažena s translací na hostitelských ribozomech.
Předmětem tohoto projektu je objasnění mechanismu transkripčně-translačního spřažení a lepší pochopení mechanismů genové regulace u bakterií. Po biochemické stránce charakterizujeme spřažení transkripce a translace u bakterií a strukturně popíšeme spřažené komplexy pomocí kryo-elektronové mikroskopie.
Naším cílem je otestovat hypotézu, že replikace cytoplasmatických DNA virů vyžaduje spřažení transkripce a translace. Kryo-elektronová tomografie bude využita na vizualizaci in situ uspořádání ribozomů ve virových továrnách u infikovaných buněk. Naše strukturní studie může vést k novým farmakologickým přístupům inhibice virových infekcí.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info