Project information

Profilace předmětu Raná logopedická a surdopedická intervence - část logopedická

Project Identification
MUNI/FR/1043/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Předmět Raná logopedická a surdopedická intervence (poprvé vyučován v podzimním semestru 2019) je nezastupitelným předmětem zařazeným do nově akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Logopedie. Předmět aktuálně reaguje na potřeby logopedické praxe. K tomuto předmětu nejsou doposud zpracovány ucelené opory. Cílem projektu je vytvořit studijní opory v podobě výukových prezentačních videomateriálů, které budou využívány při výuce studentů prezenční i kombinované formy studia.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info