Project information

Podpora soft skills studentů vybraných nelékařských zdravotnických profesí

Project Identification
MUNI/FR/1131/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Zkvalitnění a inovace výuky nelékařských oborů na LF MU související s výukou sociální interakce a edukace ve zdravotnictví. Cíle: POSÍLIT komunikační dovednosti; VYTVOŘIT interaktivní studijní materiály; ZAPOJIT do výuky odborníky z praxe i z Teiresiás (klin. logoped, psycholog, spec. pedagog). Zaměření – dospělí s narušenou komunikační schopností, smyslové, tělesné postižení, poruchy autistického spektra, krizové situace, psychiatrická dg., komunikace v přednemocniční péči.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info