Informace o projektu
Podpora soft skills studentů vybraných nelékařských zdravotnických profesí

Kód projektu
MUNI/FR/1131/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Zkvalitnění a inovace výuky nelékařských oborů na LF MU související s výukou sociální interakce a edukace ve zdravotnictví. Cíle: POSÍLIT komunikační dovednosti; VYTVOŘIT interaktivní studijní materiály; ZAPOJIT do výuky odborníky z praxe i z Teiresiás (klin. logoped, psycholog, spec. pedagog). Zaměření – dospělí s narušenou komunikační schopností, smyslové, tělesné postižení, poruchy autistického spektra, krizové situace, psychiatrická dg., komunikace v přednemocniční péči.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info