Project information

Vytvoření adaptivní verze Testu studijních předpokladů - fáze 3

Project Identification
ROZV/02/2020
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office