Project information

Nové přístupy k překonání terapeutické rezistence u glioblastoma multiforme se zaměřením na buněčnou senescenci a model mozkového organoidu

Investor logo
Project Identification
GA20-15728S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i.
University Hospital Hradec Králové

Záměrem projektu je 1) pomocí modelu cerebrálního organoidu objasnit vliv tkáňového mikroprostředí modulovaného senescentním sekretomem na rozvoj terapeutické rezistence glioblastomu a 2) skrínink chemických knihoven s cílem najít nové senolytické látky specifické pro glioblastom.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info