Project information

Bilaterální vztahy metropolí Brna a Vídně (COM-COOP)

Project Identification
87p6
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Vienna

V rámci projektu se budeme věnovat urbanistickému rozvoji Vídně a Brna a jejich současným vztahům. Jeho cílem je prozkoumat konkrétní vývoj ve městě na příkladu gentrifikace. To by pak mělo být prostřednictvím prezentací diskutováno a komparováno. Je také důležité systematizovat stávající partnerství a vazby mezi oběma městy. Zvláštní důraz je kladen na evropské programy, které podporují přeshraniční spolupráci a partnerství.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info