Project information
Studentská vědecká konference LF MU 2020 (SVK 2020)

Project Identification
MUNI/B/1412/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Lékařská fakulta MU významně podporuje vědeckovýzkumnou činnost svých teoretických ústavů, laboratoří i klinik. Jednou mnoha významných aktivit v tomto směru je i tradiční Studentská vědecká konference, která umožňuje studentům a mladým vědeckým pracovníkům prezentaci jejich výzkumné práce a je pro ně dalším krokem v jejich kariéře. Vědecké výsledky jsou zásadním kritériem hodnocení univerzit a fakult a zdrojem jejich prestiže. Masarykova univerzita si v tomto ohledu stojí velmi dobře jak v národním tak mezinárodním srovnání. Aby tomu tak zůstalo i do budoucna, je potřeba zaujmout a inspirovat talentované studenty a dát jim prostor jak k vlastní práci, tak i k prezentaci jejich výsledků. SVK si klade za cíl být takovýmto fórem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info