Project information

Podpora nadaných žáků a studentů na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity

Project Identification
0039/7/NAD/2020
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Hlavním cílem projektu je podpora nadaných žáků a studentů se zájmem o studium informatiky a příbuzných přírodních a technických věd. Prostřednictvím vzdělávacích, převážně zábavných a interaktivních aktivit, které přispějí k osvojení nových poznatků a k sebeidentifikaci a rozvinutí intelektové dovednosti a taletů žáků, bude dosaženo specifických cílů projektu:

  • získat nadané studenty pro vědu formou výukových, motivačních a zážitkových aktivit;
  • zprostředkovat studentům odborné a vědecké poznatky z informatiky a matematiky nad rámec standardních školních vzdělávacích programů, zábavnou formou;
  • rozvíjet mimoškolní vzdělávání studentů;
  • posílit existující propojení školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit mezi Fakultou informatiky MU a základními a středními školami;
  • motivovat žáky a studenty ke studiu informatických programů a matematiky;
  • umožnit nadaným žákům kontakt se špičkovými pracovníky FI MU a poznat prostředí FI MU a jeho vědeckotechnického parku a moderních laboratoří;
  • umožnit nadaným studentům kontakt se stejně orientovanými vrstevníky;
  • umožnit sdílení zkušeností, rozvíjení odborné, komunikační i osobnostní


kompetence, navázání neformálních vztahů.
Měřitelnost cílů je doložitelná výstupními a zpětnovazebními dotazníky účastníků akce, počtem realizovaných vzdělávacích aktivit, výstupními dotazníky účastníků akce, počtem účastníků z řad nadaných studentů, počtem lektorů a organizátorů akcí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info