Project information

Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek

Project Identification
MUNI/A/1473/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je zmapovat technické a především právní limity možné standardizace přenosových protokolů sloužících ke sdílení dat mezi informačními a komunikačními technologiemi, a to v oblasti veřejné správy, zejména v rámci tzv. koncepcí Smart City v dopravě, kdy jsou tyto služby poptávány orgány veřejné správy typicky v pozici tzv. veřejných zadavatelů ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info