Project information

Věcná práva ve srovnání DCFR a českého občanského zákoníku (Věcná práva v DCFR a OZ)

Project Identification
MUNI/A/1420/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt se zabývá srovnáním vybraných otázek věcných práv, které jsou zmíněny v rámci DCFR, a aktuální české úpravy. Vzhledem k tomu, že DCFR v době svého vzniku čerpal českou právní úpravu ze zákona č. 40/1964 Sb., jedná se rovněž o aktualizaci komparace s českým právem, kterou DCFR v některých otázkách předkládá. Okruh vybraných otázek věcných práv se v projektu řídí podle DCFR, tedy rozebrány jsou pouze ty otázky, které DCFR výslovně zmiňuje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info