Project information

Principy a metodika pro vytvoření českého Kodexu správy a řízení nadací a nadačních fondů s veřejně prospěšným účelem

Project Identification
MUNI/A/1170/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je tvorba základních principů a metodiky pro vytvoření českého Kodexu dobré správy nadací a nadačních fondů s veřejně prospěšným účelem (Foundation Governance Code). Záměrem řešitelky je vytvoření obecných nezávazných doporučení,která budou představovat podpůrný nástroj při řízení a správě nadací a nadačních fondů s veřejně prospěšným účelem. Jako vzor ke zpracování Kodexu bude sloužit švýcarský Swiss Foundation Code, jehož východiska budou přizpůsobena českému právnímu prostředí. Tvorba celého Kodexu přesahuje časový rámec tohoto projektu a bude dizertačním výstupem řešitelky. Cíl projektu je tak omezen na vytvoření základních principů dobré správy a metodického zpracování zamýšleného Kodexu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info