Project information
Trendy ve smírném řešení civilních sporů

Project Identification
MUNI/A/0864/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Na vyřešení sporu smírným způsobem je celospolečenský zájem a soud má zákonnou povinnost o takové skončení sporu usilovat v průběhu celého soudního řízení. Navzdory tomu však podle statistik Ministerstva spravedlnosti v roce 2018 skončilo uzavřením smíru pouze 2,4 % sporů řešených v civilní agendě českých soudů. Předmětem projektu je zodpovězení otázky, proč je podíl skončených civilních věcí tímto preferovaným způsobem v českých poměrech tak nízký, a zmapování metod a nástrojů soudu využívaných v zahraničí a využitelných v tuzemsku, jejichž prostřednictvím lze strany ke smírnému vyřešení sporu dovést. Cílem projektu je identifikace trendů ve smírném řešení civilních sporů, které mohou sloužit jako efektivní nástroj dosahování soudního smíru.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info