Informace o projektu
Trendy ve smírném řešení civilních sporů

Kód projektu
MUNI/A/0864/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Na vyřešení sporu smírným způsobem je celospolečenský zájem a soud má zákonnou povinnost o takové skončení sporu usilovat v průběhu celého soudního řízení. Navzdory tomu však podle statistik Ministerstva spravedlnosti v roce 2018 skončilo uzavřením smíru pouze 2,4 % sporů řešených v civilní agendě českých soudů. Předmětem projektu je zodpovězení otázky, proč je podíl skončených civilních věcí tímto preferovaným způsobem v českých poměrech tak nízký, a zmapování metod a nástrojů soudu využívaných v zahraničí a využitelných v tuzemsku, jejichž prostřednictvím lze strany ke smírnému vyřešení sporu dovést. Cílem projektu je identifikace trendů ve smírném řešení civilních sporů, které mohou sloužit jako efektivní nástroj dosahování soudního smíru.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info