Project information

Project information
Veřejný pořádek a statusové otázky v právu obchodních korporací

Project Identification
MUNI/A/1460/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Ačkoliv je právo obchodních korporací jako součást soukromého práva mimo jiné ovládáno principem autonomie vůle, je svoboda subjektů právních poměrů omezena. Jedním z korektivů autonomie vůle je i veřejný pořádek. Zatímco v případě fyzických osob, kdy lze na jejich právní osobnost nahlížet jako na přirozenou vlastnost, v případě právnických osob je třeba prohlášení státu o tom, že konkrétní právnická osoba vzniká, či se její vznik ex post uznává. Veřejný pořádek jako omezení autonomie vůle pak má v případě právnických osob svoji specifickou roli, kdy možnost konstituovat umělý subjekt je státem sice na jednu stranu zakladatelům dána, ale zároveň i omezena. Zakladatelé jsou totiž omezeni mimo jiné v typu (a s ním někdy i v účelu) právnické osoby, jakožto i v základních parametrech vznikající osoby. Specifický výzkum, realizovaný na základě předloženého projektu, si klade za cíl analyzovat roli veřejného pořádku ve vztahu ke statusovým otázkám, a to v právu obchodních korporací. Konkrétně pak vztah těchto dvou pojmů a dále pak konkrétních případů konfliktu principu autonomie vůle a ochrany veřejného pořádku nebo nemožnosti autonomního smluvního řešení ve statusových věcech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info