Informace o projektu

Veřejný pořádek a statusové otázky v právu obchodních korporací

Kód projektu
MUNI/A/1460/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Ačkoliv je právo obchodních korporací jako součást soukromého práva mimo jiné ovládáno principem autonomie vůle, je svoboda subjektů právních poměrů omezena. Jedním z korektivů autonomie vůle je i veřejný pořádek. Zatímco v případě fyzických osob, kdy lze na jejich právní osobnost nahlížet jako na přirozenou vlastnost, v případě právnických osob je třeba prohlášení státu o tom, že konkrétní právnická osoba vzniká, či se její vznik ex post uznává. Veřejný pořádek jako omezení autonomie vůle pak má v případě právnických osob svoji specifickou roli, kdy možnost konstituovat umělý subjekt je státem sice na jednu stranu zakladatelům dána, ale zároveň i omezena. Zakladatelé jsou totiž omezeni mimo jiné v typu (a s ním někdy i v účelu) právnické osoby, jakožto i v základních parametrech vznikající osoby. Specifický výzkum, realizovaný na základě předloženého projektu, si klade za cíl analyzovat roli veřejného pořádku ve vztahu ke statusovým otázkám, a to v právu obchodních korporací. Konkrétně pak vztah těchto dvou pojmů a dále pak konkrétních případů konfliktu principu autonomie vůle a ochrany veřejného pořádku nebo nemožnosti autonomního smluvního řešení ve statusových věcech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info