Project information

Judikatura, nebo precedens: Podobnost citovaných rozhodnutí při citacích judikatury

Project Identification
MUNI/A/0952/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

V ČR se občas objevují hlasy, které kritizují české používání judikatury proto, že ignoruje věcnou podobnost mezi rozhodnutími. Cílem projektu je navázat na dosavadní zjištění a data projektu GAČR Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury a doplnit vybranou oblast o kvalitativní výzkum, který by byl schopen poskytnout vysvětlení některým jeho kvantitativním výsledkům, a toto tvrzení ověřit.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info