Project information

Výhled definice relevantních trhů v technologické a digitální sféře

Project Identification
MUNI/A/0891/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Definice relevantního trhu je krok neodmyslitelně spjatý s velkou většinou soutěžně-právních řízení a analýz. Bez této definice dle současného stavu poznání není možné hodnotit tržní sílu jednotlivých hráčů na trhu, není možné shledat zneužití dominance, ani nelze hodnotit spojení soutěžitelů. Definice relevantního trhu byla dlouhodobě zásadně statickou disciplínou, jelikož na klasických trzích příliš nedocházelo k významných posunech v zaměnitelnosti zboží či služeb. V technologické a digitální sféře, kde inovace a technologický vývoj hrají klíčovou roli, se však z definice relevantních trhů stává disciplína plně dynamická. To sebou přináší i nezbytnost nových přístupů a metod, stejně jako bližší vhled do způsobu fungování příslušných odvětví. V rámci tohoto projektu, který zčásti navazuje na předchozí projekty dvou řešitelů, bude reagováno na některé radikální názory volající po naprostém opuštění konceptu relevantního trhu. Řešitelé se zaměří na otázky, jakým způsobem musí soutěžní právo upravit svůj přístup k definici relevantních trhů v technologické a digitální sféře, popř. řádně zohlednit aktuální vývoj v technologiích a službách, aby smysl definice relevantních trhů zůstal zachován.