Project information

VIII. československé setkání doktorských studentů oboru právní historie a římského práva

Project Identification
MUNI/B/0927/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Účelem projektu je uspořádat konferenci studentů doktorského studijního programu v oboru právní historie a římského práva v České a Slovenské republice a jejich školitelů v září 2020. Z přednesených příspěvků bude vydán recenzovaný sborník.