Project information

Zavedení 3D in vitro modelu lidských enterocytů pro studium prozánětlivých efektů lipopolysacharidů sinicových vodních květů

Project Identification
MUNI/C/0035/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Využití 3D in vitro modelu je stále častější volbou pro studium fyziologických reakcí různých typů tkání. Jedná se o takové uspořádání buněk, jež se svou architekturou, mezibuněčnými interakcemi a specifickým přísunem živin a kyslíku významně odlišuje od 2D in vitro modelu a zároveň se blíží přesné imitaci in vivo prostředí. Cílem tohoto projektu je zavedení 3D in vitro modelu sféroidů vytvořených z lidské buněčné linie Caco-2 včetně jejich komplexní charakterizace. Zavedený model bude použit pro studium prozánětlivých efektů lipopolysacharidů vodních květů a výsledky budou porovnány s již získanými daty z práce s 2D in vitro modelem.