Project information
Exosomal long non-coding RNAs as non-invasive biomarkers for early detection of colorectal cancer

Project Identification
NU20-03-00127
Project Period
5/2020 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi nejčastější nádorová onemocnění na světě a obsazuje přední místa z hlediska mortality. Jedním z hlavních důvodů poměrně vysoké úmrtnosti je pozdní diagnostika. Cílem současného výzkumu je proto identifikovat stabilní neinvazivní biomarkery, které by umožnily časnou detekci tohoto onemocnění. Bylo prokázáno, že lidské tekutiny včetně krevního séra či plazmy jsou bohatým zdrojem potenciálních biomarkerů. Nedávné studie prokázaly přítomnost dlouhých nekódujících RNA (lncRNA) v tělních tekutinách a poukázaly na jejich diagnostický potenciál u řady nádorových onemocnění včetně CRC. Zároveň bylo zjištěno, že velká část těchto molekul se do cirkulace dostává uvnitř exozomů, jež jsou vylučovány nádorovými buňkami a podílí se na mezibuněčné komunikaci. Hlavním cílem této studie je stanovit expresní profily lncRNA v krevním séru pacientů s CRC a v krevním séru kontrolních osob a následně sestavit diagnostický panel lncRNA umožňující časnou detekci onemocnění a prekancerózních lézí. Získaný panel bude podroben rozsáhlé validaci na retrospektivním i prospektivním souboru pacientů a zdravých kontrol a jeho diagnostická senzitivita a specificita bude porovnána se současně používanými biomarkery CEA a CA19-9 a s citlivostí testu na okultní krvácení do stolice. Původ exozomálních lncRNA v krevním séru bude následně stanoven s využitím in vitro a in vivo analýz.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No. 3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No. 4 – Quality education Sustainable Development Goal No. 5 – Gender equality Sustainable Development Goal No. 8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No. 9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No. 10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No. 11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No. 12 – Responsible consumption and production Sustainable Development Goal No. 13 – Climate action Sustainable Development Goal No. 16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No. 17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info