Project information

Změny intracelulárního komplementu u pacientů s alergickým eozinofilním astmatem

Project Identification
NU20-05-00146
Project Period
5/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Jedním z nejčastějších typů astmatu je alergické eosinofilní astma (AEA), které tvoří 75 % ze všech případů. Předpokládaným patologickým mechanismem AEA je zánět zprostředkovaný Th2 lymfocyty a mimo jiné také snížená funkce indukovaných T-regulačních buněk (iTreg) produkujících IL-10 a zvýšené koncentraci gelatinázy B (MMP9) v séru. iTreg vznikají při aktivaci CD4+ T lymfocytů, která je ovlivňována také intracelulárním komplementem. Farmakologicky je možné další ovlivnění této aktivace vitamínem D. Projekt je zaměřen na sledování receptorů CD46, dále C3aR, C5aR u iTreg, jejich ovlivnění prostřednictvím vitamínu D in vitro u nemocných s AEA. Pomocí kultivačních pokusů bude sledována také produkce IL-10 iTreg získaných stimulací anti-CD3 + anti-CD46, dále bude sledována produkce MMP9 v supernatantech stimulovaných buněk. Zvýšená koncentrace MMP9 snižuje expresi CD46 a tím i aktivitu iTreg spolu s produkcí IL-10. Vitamín D naopak produkci IL-10 zvyšuje a obnovuje funkce iTreg, což by mohlo vést u pacientů s AEA ke zmírnění reaktivity imunitního systému.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info