Project information

Výzkum divadelní kultury v interdisciplinárních přesazích (DIVKULT)

Project Identification
MUNI/A/1020/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na mapování současných metodologických postupů světové teatrologie, resp. divadelních studií, jejich uvedení do českého kontextu, kritické zhodnocení a prověření v konkrétním výzkumu, zejména na úrovni doktorského studia. Výzkum je zaměřen na otázky výzkumu divadelní kultury v širokém slova smyslu, zejména na interdisciplinární přesahy tohoto výzkumu. Projekt je úzce provázán s výzkumnými projekty pracoviště, kterým by měl vytvořit širší rámec a prohloubit propojení výzkumu a doktorského studia. Projekt zároveň vytváří širší metodologické zázemí pro dílčí výzkum jednotlivých doktorandů.

Publications

Total number of publications: 64


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info