Project information

Advances in Czech and Slovak dipterology

Investor logo
Project Identification
GA206/96/0997
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Komplexní projekt zaměřený na další rozvoj české a slovenské dipterologie, který sestává z následujících dílčích projektů: (1) základní dipterologický výzkum Biosférické rezervace Pálava (UNESCO) ve spolupráci se 30 externími spolupracovníky a zveřejnění výsledků ve formě komentovaného prodromu a výstupů monitorovacích programů, (2) sestavení a vydání check listu českých a slovenských druhů Dipter (přes 7000 druhů), (3) organizace dipterologického semináře za přizvání slovenských dipterologů a vydání sborníku z tohoto semináře (Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 8), (4) příprava a zveřejnění bibliografie českých a slovenských dipterologických publikací za léta 1986-1995 (více jak 1500 citací), (5) příprava a vydání monografie evropských druhů čeledi Fanniidae, která bude zahrnovat určovací klíče známých larev a včech dosud popsaných dospělců na území Evropy, (6) sestavení a zveřejnění dlouho očekávaného klíče larev čeledi Chironomidae pro území střední Evropy pro potřeby hydrobiologické praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info