Project information

Vliv silového tréninku na redukci dětské nadváhy a obezity

Česká republika patří k zemím, kde je otázka dětské nadváhy a obezity velmi aktuálním tématem. Dle České obezitologické společnosti trpí nadváhou každé 4. a obezitou každé 6. dítě do 16 let. Česká republika se tak řadí na přední místo v počtu obézních v Evropě. V rámci redukčních programů byly tyto děti tradičně zapojovány do aerobních aktivit. Avšak nadbytek tělesné hmotnosti může vést vlivem dlouhodobého zatěžování k muskuloskeletárním zraněním. Přestože silový trénink není typicky charakterizován vysokým kalorickým výdejem, rostoucí množství důkazů svědčí o tom, že silový trénink může zlepšit tělesnou stavbu, zvýšit bazální metabolismus a tím napomáhat k redukci nadváhy a obezity. Cílem projektu je posoudit vliv navrženého silového tréninku na tělesnou stavbu dětí a jeho vhodnost jako redukčního nástroje dětské nadváhy a obezity.