Project information
Vliv intervenčního pohybového tréninku hemotoonkologických pacientů

Project Identification
MUNI/A/1504/2019
Project Period
1/2020 - 10/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt sleduje vliv pohybového programu na vybrané parametry u hematoonkologických pacientů v období remise. Jedná se o tyto parametry: pohovor s klientem, spiroergometrické vyšetření do vita maxima, spektrální analýza VSF, handgrip, složení těla pomocí bioelektrické impedance, frekvenční nutriční dotazník, standardizovaný test tělesné zdatnosti a test kvality života.
Projekt proběhne ve 2 etapách. První etapa v jarním semestru a druhá v podzimním semestru.
Intervenční část potrvá 12 týdnů, pacienti budou cvičit 3x týdně po dobu 60 minut pod vedením odborníka. Před zahájením a po ukončení bude provedeno měření vybraných parametrů.
Pacienty do výzkumu vyberou lékaři z Hematoonkologické kliniky FN Brno, dle předem stanovených inkluzivních kritérií. Exkluzivní kritéria zahrnují IV stadium karcinomu; funkční postižení znemožňující cvičení; nekontrolovatelné srdeční, kloubní nebo plicní onemocnění; neléčená hypertenze; těhotné nebo kojící; pacienti, u kterých nebyla schválená pohybová intervence onkologem a pacienti, kteří odmítli podepsat informovaný souhlas.
Všichni pacienti zapojení do projektu absolvují vstupní a výstupní měření, sestávající se z měření složení těla, aktivity autonomního nervového systému, zátěžové vyšetření spiroergometrie, sledování kvality života a výživových zvyklostí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info