Project information

Inovace předmětu HIB0524 Heydrichiáda a její obraz v dobovém tisku

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0015/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt má primárně tři cíle. Prvním je studentům přiblížit látku poutavým způsobem. Za účelem zatraktivnění kurzu učitel vytvoří videa a audionahrávky. Tvorba videí bude mít za cíl i zaznamenat cenné vzpomínky pamětníků. Nahrávky budou uloženy na platformě Medial a embedovány na webovou stránku předmětu. Druhým cílem projektu je tedy vytvořit nový web předmětu a e-learningový kurz coby platforem, na nichž budou umístěny studijní materiály, vycházející ze současných poznatků. Projekt bude cílen nejen na samotné studenty MU, ale materiály (včetně audiovizuálních) budou dostupné široké veřejnosti. Třetím cílem projektu je aktivovat pozornost studentů skrze interaktivní dotazování. Lektorka chce prostřednictvím aplikace Socrative zadávat studentům testy a zjišťovat, nakolik porozuměli látce. V rámci aplikace bude také pokládat dotazy směrem k obsahu kurzu a získávat zpětnou vazbu. Výstupy, financované projektem, budou využitelné dlouhodobě.