Project information

E-learningová podpora kurzu RJ_02 Ruština pro neruštináře II

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/1662/2019
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Hlavním cílem projektu je vytvoření nové e-learningové podpory pro kurz RJ_02 Ruština pro neruštináře II, která bude vycházet z nového sylabu kurzu sestaveného podle nové řady učebnic (Klass!). E-learningová podpora bude obsahovat teoretické i praktické studijní materiály, které budou sloužit jako opora studentům i vyučujícím, a bude také obsahovat rozšiřující materiály a nástroje, které budou mít za cíl zatraktivnění výuky.