Project information

Inovace kurzů novořeckého jazyka (1. ročník) prostřednictvím aplikací Dril a Quizlet (Inovace kurzů novořeckého jazyka (1. r.))

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0024/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je inovace kurzů Novořecká mluvnice I a II a Askisis me lektora I a II. Kurzy Novořecká mluvnice I a II jsou navázané na učebnici Základní kurz novořeckého jazyka, jejíž zásadně revidovaná verze byla vydána v roce 2019. Slovní zásoba 1. části původní verze této učebnice (lekce 1 - 16, 1. ročník) byla zpracována v aplikaci Dril, včetně akustických nahrávek. V rámci projektu bude nově zpracována slovní zásoba revidované verze učebnice, opět včetně akustických nahrávek. V kurzech Askisis I a II je využívána slovní zásoba obsažená v učebnici Základní kurz novořeckého jazyka i v řadě dalších učebnic (Ellinika Tora, Taxidi stin Ellada aj). V aplikaci Quizlet bude zpracována slovní zásoba potřebná pro tyto dva kurzy, tedy základní slovní zásoba pro první ročník studentů oboru Novořecký jazyk a literatura, případně Mediteránní studia či jiné příbuzné obory.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info