Project information

Podpora výuky předmětu Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0072/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předmět Design informačních služeb, rozhraní a interakcí (DISRI), prošel v podzimním semestru 2019 výraznou inovací, kdy z původně projektově orientovaného kurzu se stal kurz teoreticko-praktický. Oblast designu informačních služeb je poměrně novou disciplínou, pro kterou v českém prostředí neexistuje adekvátní a kompletní literatura, proto je pro nás další výzvou poskytnout studentům i širší veřejnosti ucelený zdroj informací o problematice, uzpůsobený jejich potřebám i výukovým cílům kurzu. V rámci projektu chceme:
1. prostřednictvím kvalitativního výzkumu s českými i zahraničními odborníky na design služeb dále doplnit a aktualizovat současný obsah kurzu,
2. vytvořit vzdělávací obsah a publikovat jej na univerzitní platformě Umbraco,
3. připravit propojení obsahu na Umbraco s prostředím pro vedení kurzu (Interaktivní osnova v ISu).