Project information

Tvorba eduklipů pro předmět SKANSIV16 a inovace e-kurzu k předmětu SKANSIV13

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0085/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V jarním semestru 2020 se opětovně spustí výuka předmětu SKANSIV16 Vybrané kapitoly z dějin skandinávských literatur pro magisterské studium II a předmětu SKANSIV13 Literární seminář II. Navrhovatelka, která v obou předmětech povede výuku, si klade za cíl vytvořit videopodklady pro předmět SKANSIV16, které jí umožní inovovat prezenční výuku předmětu tím, že část probírané látky bude studentům zprostředkována sérií krátkých eduklipů určených na práci z domu. V prezenční výuce vznikne tedy větší prostor pro diskuze a společné projekty. Navrhovatelka si také klade za cíl zrevidovat starý e-kurz k předmětu SKANSIV13, který je potřeba aktualizovat pro obměněnou osnovu předmětu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info