Project information
Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu (AKTEV IX)

Project Identification
MUNI/A/0925/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti učení a vyučování cizím jazykům a bude realizován v rámci doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka. Koncepčně navazuje na projekty specifického výzkumu řešené v letech 2011 - 2019, dále rozvíjí vybraná výzkumná témata didaktiky cizích jazyků a doplňuje jejich paletu o témata nová, která reagují na aktuální trendy nejen v oblasti jazykového vzdělávání, ale i jazykové politiky a edukační lingvistiky. K hlavním cílům projektu patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu, rozvoj schopnosti samostatné vědecké práce jeho účastníků společně s rozvojem schopnosti prezentovat výsledky výzkumných šetření odborné veřejnosti na konferencích i v různých publikačních platformách doma i v zahraničí v rámci domácí i mezinárodní odborné diskuse. Výsledky projektu budou využitelné pro kontinuální rozvoj oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků.

Publications

Total number of publications: 45


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info