Informace o projektu

Informace o projektu
Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu (AKTEV IX)

Kód projektu
MUNI/A/0925/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti učení a vyučování cizím jazykům a bude realizován v rámci doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka. Koncepčně navazuje na projekty specifického výzkumu řešené v letech 2011 - 2019, dále rozvíjí vybraná výzkumná témata didaktiky cizích jazyků a doplňuje jejich paletu o témata nová, která reagují na aktuální trendy nejen v oblasti jazykového vzdělávání, ale i jazykové politiky a edukační lingvistiky. K hlavním cílům projektu patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu, rozvoj schopnosti samostatné vědecké práce jeho účastníků společně s rozvojem schopnosti prezentovat výsledky výzkumných šetření odborné veřejnosti na konferencích i v různých publikačních platformách doma i v zahraničí v rámci domácí i mezinárodní odborné diskuse. Výsledky projektu budou využitelné pro kontinuální rozvoj oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků.

Publikace

Počet publikací: 44


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info