Project information

Místa historické paměti jako indikátor odpovědného občanství a historického vědomí

Projekt specifického výzkumu bude založen na zpracování pramenů využívající výzkumnou metodu oral history. V jednotlivých autentických výpovědích budou specifikovány aspekty konceptu odpovědného občanství a angažovanosti v souvislosti s rozvojem historického vědomí.Výzkum míst s pamětí a následná komparace historického vědomí související se zkoumaným místem ukáže kvalitu specifické mikro i makroregionální občanské odpovědnosti a angažovanosti a další potenciál pro jejich rozvoj.