Project information
Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol (VOIM)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016366
Project Period
4/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science
Keywords
Research based innovative model for identification and development of gifted elementary school students in mathematics

Projektovým záměrem je výzkumně ověřit inovaci, která pomůže pedagogům k dosažení požadavku rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a využití potenciálu každého žáka. Je zaměřen na identifikaci akcelerovaných žáků v matematice na počátku školní docházky a na ověření moderních metod jejich rozvoje. Poskytuje učitelům znalosti, dovednosti i nástroje ve formě skríningu a kvalitních, metodicky ověřených modulů (vzdělávací videa, pracovní listy, metodika), uplatnitelných ve výuce běžných tříd ZŠ.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info