Informace o projektu

Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol (VOIM)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016366
Období řešení
4/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Klíčová slova
Rozvoj, potenciál, nadání, schopnosti, matematika, STEM, kvalita základních škol, vnitřní diferenciace, individualizace, běžné třídy, eliminace nerovnosti a časné selektivity

Projektovým záměrem je výzkumně ověřit inovaci, která pomůže pedagogům k dosažení požadavku rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a využití potenciálu každého žáka. Je zaměřen na identifikaci akcelerovaných žáků v matematice na počátku školní docházky a na ověření moderních metod jejich rozvoje. Poskytuje učitelům znalosti, dovednosti i nástroje ve formě skríningu a kvalitních, metodicky ověřených modulů (vzdělávací videa, pracovní listy, metodika), uplatnitelných ve výuce běžných tříd ZŠ.
Hlavním cílem inovace je prostřednictvím moderních technologií a postupů (vázaných na naše RVP) pomoci pedagogům zefektivnit, zkvalitnit a individualizovat výuku akcelerovaných žáků v matematice pomocí konkrétních znalostí, dovedností a ověřených sad nově vzniklých nástrojů. Chceme výzkumně ověřit systematické, vzájemně provázané identifikační a vzdělávací moduly, integrované do výuky běžných tříd, dobře uplatnitelné v rámci procesu vnitřní diferenciace a individualizace.
Cílem projektu tedy je, na základě výzkumného ověření moderní inovace přímo ve školách, pomoci zkvalitnit vzdělávání nadaných žáků, snížit předčasnou selektivitu vzdělávacího systému, zefektivnit výuku v základních školách, zlepšit třídní klima, a tím výrazně zkvalitnit péči o všechny žáky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info