Project information

Zpracování strategie/koncepce rozvoje školství (město Slavičín)

Project Identification
0791/2019
Project Period
8/2019 - 2/2020
Investor / Pogramme / Project type
Nadation/Found - National
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmětem projektu bude zpracování strategie/koncepce rozvoje školství pro město Slavičín. Projekt se bude sestávat z následujících částí: Modul A (přípravná část), Modul B (analytická část), Modul C (empirická část), Modul D (syntetická část), Modul E (návrhová část), Modul F (kulatý stůl s občany). Jeho výstupem bude zpracovaná strategie/koncepce.