Project information

Interní grantová agentura Masarykovy univerzity (IGA MU)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943 (kod CEP: EF19_073/0016943)
Project Period
1/2020 - 3/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Pharmacy
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Language Centre

Projekt „Interní grantová agentura Masarykovy univerzity“ cílí na zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě na úrovni doktorského studia prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže. Realizací projektu dojde k nastavení nového systému soutěže studentských výzkumných grantů na MU, posílení internacionalizace a zvýšení předpokladů u studentů v doktorském stupni studia k výkonu výzkumné činnosti. Tomu bude odpovídat komplexní systém vzdělávání Ph.D. studentů v průřezových dovednostech pro práci ve VaV, rozšiřování role anglického jazyka a technické zajištění infrastruktury soutěže s ohledem na dostupnost, síťování, proces administrace a hodnocení studentských grantů. Na celouniverzitní úrovni bude implementováno a ověřeno nové schéma grantů pro studenty postgraduálního studia a podpořena snaha o snížení míry studijní neúspěšnosti v doktorském typu studia.

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goal - Quality education Sustainable Development Goal 5 - Gender equality

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info