Project information

Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov (SkloKeram)

Investor logo
Project Identification
INT_SK_2020
Project Period
5/2020 - 10/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Cílem projektu je prostřednictvím výměnných vzdělávacích stáží studentů a pedagogických pracovníků mezi třemi renomovanými výzkumnými pracovišti zvýšit relevantnost obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce a vývoje inovací, a to jeho rozšířením o výzkumná témata technologie výroby a charakterizace skleněných a keramických materiálů.
Celkové oprávněné výdaje: 140 023,80 EUR

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info