Project information

Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami

Project Identification
ROZV/C19/2020
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Cooperating Organization
Charles University

Cílem projektu je sdílení všech aspektů praxe a tvorba efektivních nástrojů pro tvorbu a uskutečňování studijních programů ve spolupráci se zahraničními vysokými školami typu joint degree. Nastavení společných kritérií kvality těchto specifických studijních programů ve všech souvisejících aspektech (legislativní rámec, akreditační proces, zajišťování kvality, organizace studia apod.) a na všech relevantních úrovních (národní, univerzitní, fakultní apod.) může být jedním z klíčových prvků dalšího rozvoje internacionalizace vzdělávací činnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info