Project information

Project information
Průvodce aktuálním dění v EU pro střední školy (EU_EDUC)

Investor logo
Project Identification
TL03000034
Project Period
7/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Záměrem projektu je zlepšit informovanost žáků středních škol o současném dění v EU a jejím fungování. Jedná se o multidisciplinární projekt kombinující nejnovější poznatky z oblasti evropských studií, pedagogiky a didaktiky občanské výchovy a základů společenských věd. Cílem je na základě kritického zhodnocení výuky a potřeb cílové skupiny navrhnout optimální didaktická řešení v podobě konkrétních učebních postupů a pomůcek pro výuku. Jedná se o 1. pracovní listy uzpůsobené potřebám výuky na SŠ, 2. metodiku k pracovním listům, 3. manuál pro výuku o EU, 4. webové stránky obsahují on-line kurs, 5. edukační videa a 6. výzkumnou zprávu, která poskytne a/ analýzu výuky o EU a b/ nabídne doporučení ke zlepšení. Výstupy budou vytvářeny v úzké součinnosti s externími aplikačními garanty.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  13 – Climate action Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info