Project information

Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze. (AHISTO)

Investor logo
Project Identification
TL03000365
Project Period
5/2020 - 4/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of Philosophy of the ASCR, v. v. i.
LEXICAL COMPUTING CZ, s.r.o.

Základním cílem projektu je zpřístupnit písemné prameny k českým středověkým dějinám širokému okruhu uživatelů internetu: vědcům, pracovníkům paměťových institucí, učitelům, studentům i nejširší veřejnosti. Projekt využije digitalizovaných dat portálu Czech medieval sources online, která budou převedena do nově implementovaného systému AHISTO. Ten propojí dosavadní obrazová data se semiautomaticky vytvářenou textovou databází a umožní plnotextové sémantické prohledávání textů i metadat, tvorbu pokročilých anotací a extrakci strukturních dat. Vzhledem k rozsahu textového korpusu byl pro zpracování metadat zvolen testovací vzorek v podobě úředních písemností z husitské epochy (1419–1436).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info