Project information

Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze. (AHISTO)

Investor logo
Project Identification
TL03000365
Project Period
5/2020 - 4/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of Philosophy of the ASCR, v. v. i.
LEXICAL COMPUTING CZ, s.r.o.

Základním cílem projektu je zpřístupnit písemné prameny k českým středověkým dějinám širokému okruhu uživatelů internetu: vědcům, pracovníkům paměťových institucí, učitelům, studentům i nejširší veřejnosti. Projekt využije digitalizovaných dat portálu Czech medieval sources online, která budou převedena do nově implementovaného systému AHISTO. Ten propojí dosavadní obrazová data se semiautomaticky vytvářenou textovou databází a umožní plnotextové sémantické prohledávání textů i metadat, tvorbu pokročilých anotací a extrakci strukturních dat. Vzhledem k rozsahu textového korpusu byl pro zpracování metadat zvolen testovací vzorek v podobě úředních písemností z husitské epochy (1419–1436).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info