Project information

Český antarktický výzkumný program 2020 (CARP 2020)

Project Identification
VAN 2020/1
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na podporu realizace aktivit naplňujících článek 9 Smlouvy o Antarktidě, viz Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 76/1962 Sb., pro kalendářní rok 2020, konkrétně tedy na realizaci aktivit veřejných vysokých škol České republiky v oblasti vzdělání, vědy a kultury, dlouhodobě působících v oblasti výzkumu Antarktidy. Účelem projektu je především zajištění provozuschopnosti České vědecké stanice J. G. Mendela v Antarktidě a souvisejících struktur umožňujících provádění národního antarktického výzkumu a vývoje (nikoli podpora výzkumu a vývoje jako takového).

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info