Project information

Vývoj optimalizačního systému pro simulaci fyzikálních procesů v evropských elektrizačních a plynárenských soustavách

Investor logo
Project Identification
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020116 (kod CEP: EG19_262/0020116)
Project Period
7/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
EGÚ Brno, a.s.

Akumulace energie z obnovitelných zdrojů je jednou z největších výzev budování bezuhlíkové ekonomiky. Jednou z možností je ukládání energie do syntetického metanu a využívání stávající plynovodní sítě pro její distribuci napříč Evropou. V rámci projektu vznikne software modelující potenciál elektrické a plynárenské soustavy v Evropě pro rozvoj této technologie.

Role FSS:
Pracovníci FSS MUNI se budou podílet na tvorbě datové základny softwaru a vytvoří interpretační schéma (viz bod 2.5.). Dále budou spolupracovat na architektuře modelu (s využitím zkušenosti s vývoje modelu optimalizace toků v plynárenské soustavě MEOS – viz Osička et al. 2016) a stanovení klíčových vstupních proměnných (typicky predikce spotřeby energií v dekarbonizované ekonomice).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  7 – Affordable and clean energy Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info