Project information

Vývoj optimalizačního systému pro simulaci fyzikálních procesů v evropských elektrizačních a plynárenských soustavách

Investor logo
Project Identification
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020116
Project Period
7/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
EGÚ Brno, a.s.

Akumulace energie z obnovitelných zdrojů je jednou z největších výzev budování bezuhlíkové ekonomiky. Jednou z možností je ukládání energie do syntetického metanu a využívání stávající plynovodní sítě pro její distribuci napříč Evropou. V rámci projektu vznikne software modelující potenciál elektrické a plynárenské soustavy v Evropě pro rozvoj této technologie.

Role FSS:
Pracovníci FSS MUNI se budou podílet na tvorbě datové základny softwaru a vytvoří interpretační schéma (viz bod 2.5.). Dále budou spolupracovat na architektuře modelu (s využitím zkušenosti s vývoje modelu optimalizace toků v plynárenské soustavě MEOS – viz Osička et al. 2016) a stanovení klíčových vstupních proměnných (typicky predikce spotřeby energií v dekarbonizované ekonomice).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info