Project information

Transition design: A new challenge for service and interaction design education (Transition Design Education)

Project Identification
EHP-CZ-ICP-2-019
Project Period
8/2020 - 7/2022
Investor / Pogramme / Project type
The Centre for International Cooperation in Education
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
University of Oslo

Cílem projektu je rozšířit výuku v rámci magisterské profilace "Design informačních služeb" na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU o oblast tzv. transition designu. Transition design je poměrně nová a v ČR dosud v akademické prostředí nereflektovaná vědecká i praktická disciplína, jež se soustředí na přechod k budoucím udržitelnějším modelům v komplexních systémech. V rámci projektu jsou připravovány současně kurzy Transition designu na Masarykově univerzitě a na Univerzitě v Oslu, probíhá mapování dobré praxe a aktivity zaměřené na šíření povědomí o transition designu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info